Tillgänglighet

Parkering:
Buss- & bilparkering finns beläget ca 200 meter från Drottningskärs kastell.
Grusunderlag.
Gångväg till Kastellet grus- och träbelagd. Inga trappor.
HK-toalett finns vid parkering.

Restaurang:
Ramp och dörröppnare finns till restaurangdel.
Inga höjdskillnader inne på restaurangen.

Toalett:
HK-toalett finns inne på borggården, inga höjdskillnader.

Museet:
Ramp finns in till museet.

Brygga:
Plan mark ut till brygga, dock med en liten passage med kullersten.

Övrigt:
Övre våningar samt kanondäck kan ej nås med rullstol/rullator.